Mobil logo 2019

Information om hur du som är nyanländ till Sverige söker vård

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige
Är du vuxen och söker asyl eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Läs mer om att söka vård i Sverige via nedan länkar.

To seek healthcare in Sweden - 1177 Vårdguiden

Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina - Region Halland

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar