Mobil logo 2019

Massvaccination mot Covid-19

Den stora utmaningen för oss under nästa år blir den kommande massvaccineringen mot Covid-19. Vi får nu många frågor om detta och har egentligen inte mer information än vad som framkommer i media. Allt tyder på att vaccinationer kommer att starta redan i januari men en hel del är fortfarande oklart kring det praktiska genomförandet.

Klart är dock att det stora ansvaret kommer ligga på oss i primärvården och att de personer som har störst behov av att få skydd mot sjukdom erbjuds vaccination först.
Det innebär att personer som bor på boenden inom kommunal omsorg, patienter med hemtjänst och hemsjukvård, personal inom äldreomsorgen och hushållskontakter till personer som har hemtjänst är först ut. Därefter vaccineras patienter över 70 år, övriga riskgrupper samt sjukvårdspersonal. Övriga invånare från 18 år vaccineras därefter.

Rent praktiskt kommer det sannolikt fungera ungefär som vid årets influensavaccination. Med andra ord kommer man i första hand uppmanas boka tid för vaccination via 1177.se och det kommer fortlöpande annonseras ut vilka patientgrupper som är aktuella för vaccination. Målet är att alla över 18 års ålder ska få möjlighet att vaccinera sig före halvårsskiftet.

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar