Mobil logo 2019

Sommarbrev juni 2020 Läjeskliniken

 De senaste månaderna har varit mycket annorlunda på många sätt för både samhället och sjukvården. För oss på Läjeskliniken har pandemin fört med sig flera saker. Det som märkts tydligast för våra patienter är nog vår helt separerade luftvägsmottagning med egen ingång och personal i skyddsutrustning. För vår personal har det varit en utmaning att ständigt hålla sig uppdaterad kring de senaste regionala riktlinjerna och att inte bli ”corona-trött” av ett aldrig sinande informationsflöde. Det har också under en tid varit färre fysiska besök till vårdcentralen men istället fler distans-kontakter, främst via telefon och 1177.se.
Överlag tycker vi att vi klarat av den här helt unika situation så bra som det varit möjligt under rådande omständigheter. Vi har haft ett gott samarbete med både privata och offentliga vårdcentraler i Varberg och även med sjukhuset och den kommunala hälso- och sjukvården.
Under våren har personalen förstärkts med Eva Jigsjö Larsson som är psykiatri-sjuksköterska. Detta är ett nytt grepp för oss på Läjeskliniken vilket känns spännande. Eva är hos oss en dag i veckan och kommer till exempel ha stödsamtal vid krisreaktioner, depression, ångest, stress och överkonsumtion av alkohol.
Glädjande har vi äntligen fått ett regionalt ST-block tilldelat vår läkare Ellen Alth vilket innebär att hon blir kvar hos oss och gör sin specialistutbildning till distriktsläkare. Vi har nu tre ST-läkare på kliniken, Erik Blomstrand har gått på föräldraledighet resten av året och Maja Mollberg kommer tillbaka från sin föräldraledighet i september. Då börjar även läkare Ellen Borgh hos oss, hon är specialist i infektionssjukdomar och vill nu pröva att arbeta på vårdcentral.
Nu har vi gått in i semestertider och bemanningen på Läjeskliniken minskar något. Detta gör att vi i nuläget mestadels tar hand om mer brådskande ärenden medan rutinkontroller hos både läkare och sköterska får vänta tills vi åter är fullt bemannade.
Ett stort tack för ert förtroende, vi önskar er en riktigt skön sommar!

Etiketter: patientinformation

Senaste inlägg

Bloggarkiv

Länkar