Föräldragrupp

Vi erbjuder föräldragrupper för alla nyblivna föräldrar. Material och resurser utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

 

Vi har tillgång till barnpsykolog, barnlogoped, biblioteksresurser, dietist samt distriktssköterskor med lång erfarenhet av BVC.