Mobil logo 2019

Vi vaccinerar enligt Socialstyrelsens rekommendationer för barnhälsovård.

I det ingår vaccinationer mot: polio, stelkramp, difteri, haemofilus influenzae, kikhosta, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och hepatit B.
 

Vaccination mot Rotavirus ingår numera i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.


Rotavirus orsakar svår diarré med kräkningar och feber vilket kan leda till att små barn riskerar att bli svårt uttorkade och därmed behöva sjukhusvård.

Vaccinet ges i 3 doser, den första vid 6 veckors ålder, 3 månader och det tredje vid 5 månader. Rotateq är ett drickvaccin som ges via en applikator som några droppar intill tungan.

Vaccination mot tuberkulos kan erbjudas till familjer som tillhör riskgrupp. BVC-sköterskan remitterar då till Barnmottagningen på Varbergs sjukhus för vaccination.

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40