Mobil logo 2019

Inom BVC och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot elva sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).
Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn. Sedan 2016 erbjuds vaccination mot hepatit B inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

På vårt BVC vaccinerar BVC-sköterskorna enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.  

Våra BVC-sköterskor kan hjälpa dig besvara frågor om vaccination. 

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40