Privat vårdcentral i Varberg - Läjeskliniken läkare

Vi vaccinerar enligt Socialstyrelsens rekommendationer för barnhälsovård. I det ingår vaccinationer mot: polio, stelkramp, difteri, haemofilus influenzae, kikhosta, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund.

 

För riskfamiljer ingår även vaccin mot Hepatit B och Tuberkulos.
Hepatit B går även att få utan att tillhöra riskfamilj mot en kostnad av
200 kr/ per vaccinationstillfälle.

 

Vi erbjuder även Rotarixvaccination mot Rotavirus.

Rotavirus orsakar svår diarré med kräkningar och feber vilket kan leda till att små barn riskerar att bli svårt uttorkade och därmed behöva sjukhusvård.

 

Vaccinet ges i 2 doser, den första vid 6 veckors ålder och det andra vid 4 månader. Rotarix är ett drickvaccin som ges via en applikator som några droppar intill tungan.

Kostnaden för Rotarix är 550 kr per tillfälle. Vaccinet ingår inte i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet därav vaccinationskostnaden.