Mobil logo 2019

Rehabteamet

Läjesklinikens rehabsamordnare heter Carina Göök och finns till för dig som riskerar en längre tids sjukskrivning. Rehabsamordnarens uppgift är att samordna kontakterna inom vårdcentralen men också i kontakter med andra vårdaktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m fl.

I rehabteamet ingår läkaren, arbetsterapeuten, KBT-terapeut och sjukgymnast. Andra yrkeskategorier kan även förekomma.

Carina Göök, Arbetsterapeut /KBT-terapeut /Rehabsamordnare
Carina Göök, Arbetsterapeut /KBT-terapeut /Rehabsamordnare

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40