Privat vårdcentral i Varberg - Läjeskliniken läkare

Rehabteamet

Läjesklinikens rehabsamordnare heter Carina Göök och finns till för dig som riskerar en längre tids sjukskrivning. Rehabsamordnarens uppgift är att samordna kontakterna inom vårdcentralen men också i kontakter med andra vårdaktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m fl.
I rehabteamet ingår läkaren, arbetsterapeuten, KBT-terapeut och sjukgymnast. Andra yrkeskategorier kan även förekomma.

Carina Göök, Arbetsterapeut /KBT-terapeut /Rehabsamordnare
Carina Göök, Arbetsterapeut /KBT-terapeut /Rehabsamordnare