Mobil logo 2019

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska Eva Jigsjö-Larsson arbetar en dag i veckan på Läjeskliniken. Eva erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) bl a inriktad på stressrelaterad ohälsa och psykiska sjukdomar som depression och ångest. Hon har också många års erfarenhet av beroendesjukdomar och kan hjälpa dig som önskar komma ur ditt alkohol- eller drogberoende. Du kan boka tid direkt till Eva via vår telefonbokning eller via en remiss från din läkare. 

Eva Jigsjö-Larsson, Psykiatrisjuksköterska

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40