Mobil logo 2019

Distriktssköterskemottagning

Våra distriktssköterskor har lång erfarenhet och bred kompetens. De hjälper dig bland annat med egenvårdsråd, tidsbokning, blodtryckskontroller, såromläggningar, suturtagningar, provtagningar, injektioner av läkemdel och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

Gith Johansson, Distriktssköterska / BVC-sköterska
Theres Lindroth, Distriktssköterska / BVC-sköterska
Anneli Johansson, Distriktssköterska / Diabetessköterska
Ulrika Johansson, Distriktssköterska / Diabetessköterska
Helena Gutafsson, Distriktssköterska
Helena Gutafsson, Distriktssköterska
Helen Dahlqvist, Distriktssköterska / Astma KOL-sköetrska
Helen Dahlqvist, Distriktssköterska / Astma KOL-sköetrska
Christina Johannson Gustavsson, Sjuksköterska
Christina Johannson Gustavsson, Sjuksköterska

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40