Privat vårdcentral i Varberg - Läjeskliniken läkare

Vi är en vårdcentral i privat regi som erbjuder både läkarmottagning, distriktssköterska och laboratorium. Vi tar vanlig patientavgift vid besök hos oss enligt Region Hallands gällande taxa.

Om du inte kan komma måste du av- eller omboka din tid, annars riskerar du att få betala ordinarie patientavgift. Detta gäller även för barn under 20 år, dig över 85 år och dig med frikort.
OBS avgift tas även ut vid kostnadsfria ej avbokade besök.


Vid behov av tolk vid ditt besök beställer vi detta när du bokar tid. 


Vi använder journalsystemet VAS som är gemensamt för Region Halland. Detta gör att vi har möjlighet att ta del av journalhandlingar från dina andra vårdkontakter. Detta för att kunna ge dig en säker och trygg vård.

Läkarundersökning på Läjeskliniken i Träslövsläge, Varberg