Mobil logo 2019

Vi är en vårdcentral i privat regi som erbjuder läkarmottagning, distriktssköterskamottagning och laboratorium. Vi tar vanlig patientavgift vid besök hos oss enligt Region Hallands gällande taxa.

Om du inte kan komma måste du av- eller omboka din tid, annars riskerar du att få betala ordinarie patientavgift. Detta gäller även för barn under 20 år, dig över 85 år och dig med frikort.
OBS avgift tas även ut vid kostnadsfria ej avbokade besök.


Vid behov av tolk vid ditt besök beställer vi detta när du bokar tid. 


Vi använder journalsystemet VAS som är gemensamt för Region Halland. Detta gör att vi har möjlighet att ta del av journalhandlingar från dina andra vårdkontakter. Detta för att kunna ge dig en säker och trygg vård.

Läkarmottagning

Läkarmottagningen bemannas av specialister i allmänmedicin Läs mer >

distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan arbetar preventivt, investera i din hälsa! Läs mer >

laboratorium

På Läjesklinikens laboratorium arbetar våra undersköterskor och utför de flesta provtagningar Läs mer >

Arbetsterapi

Läjeskliniken har avtal med Lyra rehab för arbetsterapeutiska insatser Läs mer >

rehabteamet

Läjesklinikens rehabsamordnare heter Carina Göök Läs mer >

Psykiatrisjuksköterska

Vi tillhandahåller kontakt med psykiatrisjuksköterska Läs mer >

Vi har avtal med Kurortskliniken på Kusthotellet vid behov av fysioterapi
Läs mer >

Medicinsk fotvård fås endast via remiss från vår läkare eller våra diabetessköterskor Läs mer >

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40