Mobil logo 2019

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården?
 
På Läjeskliniken strävar vi alltid efter att bedriva god vård av högsta kvalitet i samråd med dig som patient eller anhörig. Om du upplever att vi inte lever upp till detta vill vi gärna få veta det. Vårt mål är att ständigt förbättras och då är din återkoppling viktig.
 
Synpunkter eller förbättringsförslag kan du alltid lämna muntligt till den det berör men vi tar också gärna emot skriftligt, det finns en brevlåda i entrén för detta ändamål.
 
Vid klagomål eller missnöje ser vi gärna att du kontaktar verksamhetschef och/eller medicinskt ansvarig läkare (se nedan),via 1177.se, e-post eller skriftligt i lådan vid entrén. Då har vi möjlighet att göra en analys av händelsen och ge dig en återkoppling. Skriv dock inte detaljer om vård och behandling för en enskild patient via e-post, då är det bättre att lämna dessa synpunkter via 1177.se där patientsekretess kan upprätthållas.
 
Om du av någon anledning inte vill komma med ditt klagomål eller missnöje personligen till oss eller om du inte är nöjd med den återkoppling du får rekommenderar vi att du kontaktar Patientnämnden i Halland för hjälp.

Kontaktuppgifter:

Therese Mårtensson                                      
Verksamhetschef                                 
therese.martensson@regionhalland.se

Kristofer Mollberg
Medicinskt ansvarig läkare
kristofer.mollberg@regionhalland.se          
 
Patientnämnden i Halland
tel: 020-42 20 30
patientnamnden@regionhalland.se

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40