Mobil logo 2019

Hälsoundersökning

I hälsoundersökning ingår förutom läkarundersökning följande grundläggande prover: blodsocker, blodvärde (Hb), kolesterol (blodfetter), urinprov, TSH (sköldkörtelprov). På begäran kan vi erbjuda komplettering med PSA, hörseltest, EKG, lungfunktionstest. PSA kan främst vara aktuellt för män mellan 50 och 75 års ålder, se information från Socialstyrelsen här. Hälsoundersökning ingår inte i den allmänna sjukförsäkringen utan beskostas den enskilde kunden eller företaget.

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40