Mobil logo 2019

Hälsoundersökning

I hälsoundersökning ingår förutom läkarundersökning följande grundläggande prover: blodsocker, blodvärde (Hb), kolesterol (blodfetter), urinprov, TSH (sköldkörtelprov).

På begäran kan vi erbjuda komplettering med PSA (prostataprov kan vara av värde om du är över 50 år), hörseltest, EKG, lungfunktionstest.

Hälsoundersökning ingår inte i den allmänna sjukförsäkringen utan beskostas den enskilde kunden eller företaget.

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40