Mobil logo 2019

Hälsoundersökning

I hälsoundersökning ingår förutom läkarundersökning följande grundläggande prover: blodsocker, blodvärde (Hb), kolesterol (blodfetter), urinprov, TSH (sköldkörtelprov).

På begäran kan vi erbjuda komplettering med PSA, hörseltest, EKG, lungfunktionstest.

Hälsoundersökning ingår inte i den allmänna sjukförsäkringen utan beskostas den enskilde kunden eller företaget.

Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40